Både

Aquarius flåden

Vu har 3 både som kan bookes til klubture

Nemo den store orange statan - kan kun bruges til flasketure

 

Narhvalen kan bruges til alle formål

 

Mola Mola som er fleksibel og kan bruges til strandyk - kan smiddes på traileren