Sikker dykning

Sikker dykning

Den uddannelse du får i Aquarius er fokuseret på at uddanne gode dykkere, der er i stand til at foretage sikker dykning og tage vare på sig selv og sin makker. Grundstenene i sikker dykning hos os, kan listes således:

 • Vi dykker altid med en makker
 • Den enkelte er uddannet til at kunne tage fornuftigt vare på sig selv og sin makker
 • Vi medbringer altid livredningsudstyr
 • Vi dykker organiseret med dykkerleder, standby dykker og ledsagebåd
 • Det er altid den mindst erfarne dykker der kan sige fra til et dyk.
 • Vi dykker med udstyr der fungerer
 • Vi dykker aldrig, hvis vejret er imod os

Alt dette lyder som almindelig sund fornuft og er det også, men vi er meget omhyggelige med at få det printet ind i kursister som rutiner og vaner.

På vores ture har dykkerlederen det sidste ord og alle respekterer det.


Den årlige sikkerhedsprøve


Hvert år aflægger alle aktive medlemmer af klubben en sikkerhedsprøve. Dykning kræver ikke, at du skal være Supermen, men sikkerhedsprøven skal sikre at alle medlemmer:

 • har tilstrækkelig kondition til at kunne operere i åbent vand
 • kan foretage basal makker assistance i form af makkerånding, bjærgning af dykker og livredning i overfladen.
 • kan samle vores iltkuffert og betjene den fornuftigt.
 • kender til grundlæggende førstehjælp og procedurer for tilkaldelse af hjælp.
 • Prøven kan enten aflægges indendørs i vores svømmehalstid eller udendørs i åbent vand.

Indendørs sikkerhedsprøve:

 • Svømmeprøven: 500 m fri svømning, 100 m på ryggen og 15 m under vand uden afsæt
 • Makkerånding fra alternativ luftforsyning (makkerens oktopus)
 • Bjærgning af bevidstløs dykker (3-4 m dybde eller mere)
 • Livredning og bjærgning af bevidstløs dykker i overfladen
 • Gennemgang af brug af iltkuffert
 • Genoplivning (afprøves evt på dukke)
 • Redningsprocedure, herunder tlf.nr. til marinestaben (89 43 30 99 eller 112)

Sikkerhedsprøven kan aflægges i vores svømmehalstid i Vesterbro Svømmehal . Der er normalt sikkerhedsprøve den første tirsdag i hver måned i begyndelsen af det nye år. Seperat information bliver rundsendt på mail.

Tjek-ud dyk for nye medlemmer

Som nyt medlem af Dykkerklubben Aquarius skal man aflægge et tjek-ud dyk med en instruktør eller erfaren dykker. På et tjek-ud dyk skal vi blot se at man er istand til at dykke fornuftigt samt at man uden besvær kan betjene sit eget udstyr. Under selve dykket skal der aflægges to prøver:

 • Maske af- og påtagning
 • Regulator genfinding

Derudover skal man have en fornuftig afbalancering i vandet. Et check-ud dyk aflægges som regel på et stranddyk f.eks ved Amager Strandpark eller et tilsvarende sted. Vores tjek-ud dyk er ikke en prøve, som man består eller dumper, men blot et dyk hvor vi ser hvilket niveau, den pågældende dykker er på.

Sikkerhedsregler

Har du lyst til at læse mere om dykkersikkerheden i Aquarius, er du velkommen til at læse i Vores sikkerhedsregler.