Teknisk dykning

Teknisk dykning

Teknisk dykning har for længst gjort sit indtog i Aquarius. Teknisk dykning er et vidt begreb der både dækker brugen af blandingsgasser til at opnå dekompressionsfordele men også brugen af mere avanceret dykkerudrustning som for eksempel en rebreather.

På denne side kan du læse lidt om teknisk dykning i Aquarius regi (Nitrox og Trimix dykning). Emnet er stort og debateres dagligt på diverse internet fora. Denne side er ikke ment som et debat indlæg men som en oplysning til hvorledes teknisk dykning foregår i Dykkerklubben Aquarius.

Nitrox dykning

Dykning med iltberiget luft også kendt som Nitrox er idag en udbredt ting blandt dykkere og således også i Aquarius. Vi underviser i CMAS Basic Nitrox, CMAS Advanced Nitrox og CMAS Gasblender.
Nitroxdykning er en kærkommen udvidelse til den almindelige flaskedykning på nogle af de mange vrag, vi dykker på i Øresund og det sydlige Kattegat, idet dykning med Nitrox giver mulighed for længere bundtid.

Hvad er Nitrox?

Nitrox er iltberigede luft blandinger baseret på atmosfærisk luft. Dvs. man tilsætter, populært sagt, lidt ilt til den almindelige luft vi ellers dykker med. Dette giver en række fordele i form af mulighed for længere bundtid og hurtigere afgasning ved overfladen. Man kommer dog samtidig tættere på grænsen for iltforgiftning og Nitrox kræver derfor rutinerede dykkere, der forstår at afbalancere sig korrekt i vandet og ikke overskrider den planlagte dykkedybde. Det er da også den væsentligste baggrund for at man skal erhverve sig et Nitrox certifikat før man påbegynder dykningen med Nitrox.

Nitroxdykning i praksis

Hvor og hvornår dykker vi så med Nitrox? Nitrox er ganske velegnet til vores lokale forhold. Man kan med fordel bruge Nitrox til dykning ned til 42 m, men man får mest ud af Nitrox ved dykning mellem 24 m og 36 m. Et dyk til f.eks 30 m vil ifølge standardtabellen give en bundtid på max. 20 min. Med en iltprocent på f.eks. 35% (EAN35, maximal blanding ved denne dybde) opnår man en bundtid på 30 min. Dvs 10 min mere end med almindelig luft. Dette lyder måske ikke af meget men når man ser på den tid man typisk bruger på at transportere sig ud på dykkerstedet og tilbage igen, så er en forøgelse af ens dykketid med 10 min på bunden måske ikke så tosset endda.
Man kan også med fordel bruge sit Nitrox certifikat i udlandet. F.eks. på dykkerferien, hvor man måske kun har en uge til at se det hele. Her kan Nitrox give længere bundtid og kortere overflade interval eller simpelthen blot en bedre sikkerhedsmargin end ved dykning med almindelig luft. Man skal dog lige huske at spørge til prisen. I Ægypten ligger prisen på en Nitrox fyldning typisk på 8 € per flaske (EAN 32).

Trimix dykning

Dykning med trimix dækker over blandgas dykning med ilt, nitrogen og helium. Det grundlæggende princip er forholdvist enkelt: vi ønsker at nedsætte kvælstoffets indvirkning på kroppen (dybderus) ved at erstatte noget af luftens kvælstof med helium, der ikke påvirker kroppen i lige så høj grad. Trimix egner sig derfor specielt til dykning på større dybder (+40 m typisk) Det lyder enkelt men i praksis er der mange ting der skal tages hensyn til. Når dybden på et dyk bliver øget skal der medbringes mere gas, man skal have godt check på gassens sammensætning, der skal skiftes gas undervejs og meget mere. Trimix dykning er derfor i praksis begrænset til en mindre flok dykkere der har den nødtvendige erfaring og træning til at kunne gennemføre denne type dykning.

Trimixdykning i praksis

Der er ikke mange steder i vores lokale dykkerområder hvor Trimix dykning vil udgøre en fordel. Trimix bliver derfor typisk brugt på ture til mere fjernt liggende destinationer. Oftes er Norge og Sverige de oplagte steder til at praktisere Trimix dykning men tilstrækkeligt langt ud i Kattegat og nede i Østersøen findes der dybder hvor trimix er absolut påkrævet hvis man ønsker at dykke der.

Accepterede Nitrox og Trimix certifikater

Til dykning med Nitrox kræves et seperat dykkercertifikat: Et Nitrox certifikat. De fleste dykkerorganisationer - hvis ikke alle - udbyder i dag Nitroxcertifikater.
Klubben accepterer Nitrox certifikater fra TDI, IANTD, PADI og selvfølgelig CMAS som vi selv uddanner i. TDI, IANTD og CMAS certifikater er gensidigt konvertible dvs. man kan gå fra det ene til et andet certifikatsystem uden at skulle recertificeres.
Dykning med Trimix kræver ligeledes en seperat uddannelse. I aquarius uddanner vi ikke selv Trimix dykkere idet vi mener det ligger ud over vores normale undervisningsformåen. Men vi henviser gerne til en Trimix uddannelse ved at dykkercenter eller til det CMAS Trimix kursus der kører fra tid til anden i forbunds regi (DSF kursus). Vi acceptere alle gænge trimix certifikater fra TDI, IANTD, CMAS og DSAT.

Nitrox og Trimix fyldefacilitet

Klubben er i besiddelse af et kontinuert blandings system til vores kompressor. Med dette anlæg kan vi lave blandinger op til 40% hvilket er grænsen for dykning med et Nitrox Basic certifikat. Såfremt man ønsker blandinger med mere end 40 % ilt til f.eks accelereret dekompression foregår det ved hjælp af en partialtryksmetoden. Anlægget må kun betjenes af folk med et mixer/blender certifikat. Klubben råder desuden over udstyr til blanding af Nitrox over 40 % ved hjælp af dekantering (dekanteringsslange) til brug ved f.eks accelereret dekompression (CMAS Advanced Nitrox) samt til fyldning af Helium til trimix gasblanding. Vi har også ekstra filter til oxygen servicerede flasker og iltmåler til check af blandingerne.

Som Nitrox dykker i Aquarius behøver man derfor ikke nødvendigvis at investere mange tusinde kroner i Nitrox udstyr for at blive Nitrox dykker. Klubben råder over det meste i form af fælles udstyr. Man skal dog stadigvæk selv have sin egen personlige Nitrox flaske.

Priser

Igennem DSF har vi en leveringsaftale med AGA om levering af Helium og Ilt til favorable priser. Helium er af kvalitet 4.6 dvs den er 99.996% ren og ilten er medicinsk ilt så kvaliteten er i orden.
Idet vores Nitrox anlæg kræver at vi tilfører rent medicinsk ilt til indsugningesluften, koster en fyldning mere end en fyldning med almindelig luft. Prisen afhænger af vores udgifter på anlægget men ligger normalt omkring 5 øre per liter. Dvs. en typisk Nitrox fyldning koster mellem 15 og 30 kr afhængigt af flaskestørrelse og iltprocent.
Helium er en hel del dyrer end ilt og prisen for at fylde et flaskesæt med Trimix er derfor typisk 10-20 gange prisen af en Nitrox fyldning.