Ture og aktiviteter

Ture og aktiviteter

Alle i Aquarius kan slå ture og aktiviteter op. Vi har to muligheder for dette:

Vores Aktivitetskalender

Aktivitetskalenderen styres af aktivitetsudvalget (kontakt til dem her). Det er typiske aktiviteter der er planlagt med en lidt længere tidshorisont, evt på et af vores to årlige aktivitets møder.

Det kræver rettigheder for at få noget på Aktivitetskalenderen, kontakt aktivitetsudvalget hvis du gerne vil have en tur på kalenderen.

"Her og Nu" ture og aktiviteter

Det er typisk aktiviteter der planlægges spontant, f.eks. ved godt vejr og der er nogen dr har lyst til at komme i vandet. Alle kan slå en tur op her det gøres på nedenstående "opslagstavle" som en event. Når eventen er oprettet vises den på forsiden indtil den er udløbet, og der går en notifkation ud til alle klubbensmedlemmer, hvor de kan tilmelde sig.

Vejledning

Du skriver dit tur opslag på nedenstående opslagstavle. Hvis du ikke ved det præcise tidspunkt - f.eks. kan du spørge hvem vil med ud lørdag eller søndag, laver du bare et opslag på nedenstående opslagstavle. Så går der en notifikation ud til klubbens medlemmer, som de kan kommentere på. Kommentarer giver nofifikation til alle der tidligere har kommenteret på tråden

Nå du ved hvornår turen skal foregå, laver du et nyt opslag - og så trykker du på "Event" - inden du slår op

Her skal du indtaste start og slut tidspunkt
Hvis du ønsker det kan du også sætte et tidspunkt for tilmeldingsfrist. Hvis der er et maksimalt antal deltagere - f.eks. ved en bådtur, kan du skrive antallet.
Så er du klar til at slå turen op med den grønne Slå Op knap. Så får alle en notifikation om turen, hvorfra de kan tilmelde sig - eller gørede fra hjemmesiden

Medlemmerne kan herefter tilmelde sig, afmelde sig eller kommentere på turen. Kommentarer sendes til alle der har tilmeldt sig turen eller tidlige kommenteret.
Hvis der er maks deltagere på, så oprettes der en venteliste, og hvis der kommer et afbud, så blive den første på ventelisten tilmeldt - og får notifikation om man nu er tilmeldt.
Alle kan se hvem der er tilmeldt en given tur - og evt venteliste.

Skal du brugen en ressource til turen, f.eks. båd eller trailer, så HUSK at booke den unden bådbooking - eller har du den ikke nødvendigvis !