Øvrige kurser

Øvrige kurser

Øvrige kurser af relevans for dykning (som vi også enten afholder eller kan henvise til):

 • Bådførekursus
 • Førstehjælpskursus
 • VHF kursus
 • Kurser i Dansk Sportsdykker Forbund (DSF)

Bådførerkursus

Også kaldet speedbådscertifikat.

Efter søfartsstyrelsens indførelse af ”Førebevis for visse motordrevne fritidsførtøjer” (også kendt som ”det grønne bevis” på almindeligt dansk) er det blevet nødvendigt med et sådan bevis for lovligt at kunne sejle vores gummibåde. Derfor afholder vi selvfølgelig kurser i bådføring. Kurset i Aquarius lægger hovedvægten på den praktiske bådføring med speciel vægt på det at kunne håndtere dykkere i vandet (det er jo trods alt det vi gør det mest i). Teoridelen af førerprøven er lagt op til at være et selvstudium. Vi bruger dog én til to aftener på at gennemgå teorien for at sikre at kursisterne har opnået de fornødne færdigheder. De praktiske øvelser tager udgangspunkt i at sejle og håndtere en gummibåd med dykkere.

Du vil komme igennem følgende øvelser:

 • Samling af båd samt montage af motor
 • Demonstrere motorkendskab og håndtering
 • Pakke båd til afsejling
 • Sikker sejlads og havnemanøvrer
 • Plane med båd
 • Undvigemanøvre
 • MOB (Mand Over bord)

Derudover lægger de praktiske øvelser også vægt på almindelig sømandskab som f.eks. at kunne binde de rigtige knob og betjene GPS og ekkolod. Kurser bliver afholdt efter behov men mindst én gang om året. Der er ingen specielle adgangskrav for at deltage på kurset andet end lysten til at lære at håndtere og sejle med vores gummibåde.

Førstehjælpskursus

(på vej)

VHF Kursus

(på vej)

Forbundskurser

Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) udbyder en række kurser som ligger ud over det vi kan tilbyde i klubregi. Igennem forbundet kan man komme på dykkerlederkursus, instruktørkursus samt en række specialkurser (som f.eks arkæologiske, marinebiologiske eller tekniske dykkerkurser).

Dykkerlederkursus kan man komme på når man er færdig uddannet CMAS 2* dykker. Instruktørkursus kan man komme på når man er uddannet CMAS 3* dykker samt har en indstilling fra klubben man er i.