Spørgsmål og svar

Her har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål

Generelt

Spm: Hvordan kommer man nemmest i kontakt med Jer?
Svar: Send en mail til kontakt@aquarius-dyk.dk , brug kontakt formularen p´å hjemmesiden, mød op på en klubaften (tirsdage fra kl ca 19) eller ring på vores hovednummer: 70 220 553. 
Spm: Hvordan bliver man medlem af Jeres klub?
Svar: Man indbetaler 400 kr i indmeldelses gebyr til klubben. Send os en mail hvis du vil have et girokort tilsendt eller kom forbi klubben på en klubaften. Så er det hurtigt ordnet.
Spm: Hvad koster det ellers at være medlem af klubben?
Svar: 400 kr pr. kvartal. Dette beløb dækker kontingent til klubben samt kontingent til Dansk Sportsdykker Forbund (DSF).
Spm: Hvornår er I tilstede i klubben?
Svar: Hver tirsdag har vi klubaften fra kl.19. Og man er altid meget velkommen til at stikke hovedt forbi og se hvem vi er. Kontakt os eventuelt inden, hvis du gerne vil snakke med en af instruktørerne vedrørende vores uddannelse. Så er du sikker på at der er en instruktørtil stede, når du kommer forbi.
Spm: Kan jeg blive medlem selvom jeg ikke har et CMAS certifikat?
Svar: Ja naturligvis. Alt afhængigt af hvilket certifikat du er i besiddelse af, er det muligvis en god ide at supplere med et af vores vidergående kurser (CMAS 2* eller 3* eller Nitrox kurser). Specielt hvis du ikke har erfaring med dykning på vores breddegrader eller blot har brug for en genopfriskning. Se mere
nder 'Uddannelser og kurser'.
Spm: Jeg har certifikat og udstyr. Hvad mere skal der til for at starte?
Svar: Dit første dyk i klubben er et "check-ud" dyk med en af klubbens instruktører eller en anden erfaren dykker. På dette dyk checker vi lige nogle småting (masketømning, regulatorgenfinding etc.). Hvis dette dyk forløber problemfrit kan man herefter dykke med klubben fremover.
Spm: Hvad med teknisk dykning i klubben?
Svar: Vi dykker meget med Nitrox og Trimix og nogle enkelte medlemmer dykker med rebreathere. Så er du besiddelse af den slags udstyr eller interesserer der også mulighed for det. Se eventuelt under 'Teknisk Dykning'.

Uddannelse

Spm: Kan jeg komme ned og få et prøvedyk?
Svar: Vi afholder fra tid til anden prøvedyk i klubben. Det koster normalt 150 kr. Prisen modregnes i kursusgebyr, såfremt man påbegynder et kursus hos os. Hold øje med vores kalender. Er der ikke slået et prøvedyk op i kalenderen så kontakt os for kommende datoer. Vi laver normalt ikke prøvedyk for enkelt personer idet vi ellers ikke ville bestille andet.

Spm: Er der mulighed for at leje udstyr til Jeres uddannelse?
Svar: Som udgangs punkt: nej. Vi har vurderet at vi hellere vil bruge vores klubs penge på fællesudstyr såsom både, motorer og andet materiel end på indkøb af elevudstyr. Det kan dog ikke udelukkes at det er mulig at leje fra en dykkerbutik, men det vil sansynligvis koste lige så meget som hvis man køber noget lettere brugt udstyr. Vi stiller dog en af klubbens fælles trykflaske til rådighed under uddannelse.

Spm: Jeg ved ikke meget om dykkerudstyr og hvad jeg skal købe. Hjælper I med det?
Svar: Ja. Den første undervisnings aften går med vejledning i udstyrskøb, hvor vi også vil hjælpe med at koordinere indkøbene for derigennem at kunne opnå noget rabat. Har du spørgsmål til noget bestemt udstyr svarer vi også gerne på det.

Spm: Jeg har allerede et dykkercertifikat som jeg tog på en weekend i udlandet. Kan jeg ikke bare dykke med det?
Svar: Med et PADI OW eller tilsvarende certifikat er man ligestillet med en CMAS 1* dykker og kan dykke som sådan i klubben. Dvs. man skal dykke med en erfaren dykker til max 18 m. I Aquarius er CMAS 1* betragtet som et midlertidigt certifikat idet vi helst vil have folk op på CMAS 2* niveau. Med et OW kan du starte på et CMAS 2* kursus.

Spm: Jeg har vandskræk. Kan jeg stadigvæk dykke?
Svar: Hvis du ikke kan lide vand så bør du nok lige overveje endnu engang om dykning er noget for dig. Du kommer jo trods alt til at have hovedet under vand en stor del af tiden.

Spm: Hvad hvis jeg ikke kan bestå prøverne?
Svar: Vi har endnu ikke oplevet nogen, der ikke har kunnet bestå vores uddannelse. Klarer du ikke en prøve i første forsøg, så bliver du blot ved indtil den er gennemført. Vi bruger den tid der skal til for at færdiguddanne vores kursister.

 

Om CMAS
Spm: Hvad er CMAS?
Svar: CMAS står for: Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques eller på dansk: Verdens Undervands Forbundet. Forbundet er dannet i 1956 af bla. Jacques Yves Cousteau.

Spm: Hvad adskiller CMAS fra de andre organisationer?
Svar: CMAS er baseret på klubdykning hvor alle aktiviteter tager udgangspunkt i en klub som f.eks Aquarius. Alle andre organisationer er kommercielt baseret. CMAS henvender sig altså primært til dem, der ønsker at dyrke dykning som en del af deres fritidsaktiviteter i en klub/forening.

Spm: Kan man bruge et CMAS certifikat i hele verden?
Svar: Ja.

Spm: Underviser I andet end CMAS?
Svar: Nej ikke umiddelbart. Vores instruktører er uddannet under Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) og dermed CMAS uddannet.